THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN NĂNG THÔNG MINH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CAYENNE

  • Nguyễn Bá Thành
Từ khóa: Cayenne, ESP8266, giám sát năng lượng, IoT

Tóm tắt

Sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững cho quốc gia và đây cũng là vấn đề thiết thực được các hộ dân quan tâm. Để thực hiện tiết kiệm điện năng hiệu quả cần phải có thiết bị đo lường, giám sát thời gian thực. Bài báo này trình bày thiết kế, thi công thiết bị giám sát điện năng cho hộ gia đình sử dụng ứng dụng Cayenne. Thiết bị giám sát các thông số cường độ dòng điện, điện áp, công suất, hệ số công suất, năng lượng tiêu thụ và gửi lên internet, và LCD. Các hộ gia đình có thể truy cập xem các thông tin điện năng tiêu thụ online. Nghiên cứu này góp phần thúc đẩy ứng dụng IoT trong đời sống, hỗ trợ việc quản lý, tiết kiệm năng lượng cho hộ gia đình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-04
Chuyên mục
Bài viết