Giới thiệu về Tạp chí

                                                                                           TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

          Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Thành Đông (Thanh Dong University Journal of Science and Technology) được Bộ Thông tin và Truyến thông cấp giấy phép hoạt động tạp chí in số 221/GP-BTTTT ngày 19.04.2021; được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp MÃ SỐ QUỐC TẾ CHO XUẤT BẢN PHẨM NHIỀU KỲ số 14/TTKHCN-ISSN ngày 25.05.2021, mã số ISSN: 2734 9500.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Thành Đông ra đời nhằm đáp ứng việc thông tin rộng rãi đến mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các kết quả nghiên cứu khoa học của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, học viên và sinh viên.  Các bài báo đăng tải trên tạp chí đều được thông qua quy trình bình duyệt, kiểm soát chất lượng bởi các nhà khoa học là chuyên gia trong lĩnh vực thực hiện đánh giá bài báo. Tạp chí của Trường Đại học Thành Đông còn là nơi trao đổi học thuật góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, cán bộ và giảng viên; góp phần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu đáp ứng mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Mục tiêu của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Thành Đông là gia nhập hệ thống chỉ số trích dẫn Việt Nam (VCI), hệ thống ACI và hướng tới hội nhập hệ thống tiêu chuẩn ISI/Scopus; tăng cường quảng bá giới thiệu tạp chí đến các thư viện, trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước, góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín của Trường Đại học Thành Đông.

Đối tượng phục vụ của Tạp chí là những người làm công tác khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, cán bộ quản lý và bạn đọc có quan tâm./.