Đội ngũ biên tập

Phó Tổng biên tập phụ trách
Nguyễn Thanh Đàm

Thư ký Tòa soạn
Nguyễn Ngọc Diệp
ngocdiep@thanhdong.edu.vn     

Địa chỉ Tòa soạn: Số 3, Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Email: tapchidhtd@thanhdong.edu.vn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ  của Trường Đại học Thành Đông được  Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản số 221/GP-BTTTT ngày 19/04/2021.

Thiết kế, chế bản và in : Công ty CP In và Truyền thông Hoàng Hà