NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU TỪ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG QUA MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG ĐÃ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HIỂN THỊ DỮ LIỆU HẢI ĐỒ ĐIỆN TỬ

  • Lượng Trần Văn
  • Nam Nguyễn Hải
  • Quảng Nguyễn Văn
Từ khóa: Dẫn tàu an toàn, hệ thống nhận dạng tự động, hải đồ điện tử, AIS, ECDIC.

Tóm tắt

Bài báo đề xuất một giải pháp nâng cao việc dẫn tàu an toàn trên biển đối với các tàu có hệ thống nhận dạng tự động (AIS) nhưng chưa được trang bị hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) bằng cách nghiên cứu thực hiện một bộ chuyển đổi tín hiệu đưa thông tin từ AIS sang máy tính và các thiết bị di động có cài đặt Hải đồ điện tử (ENC). Qua thực nghiệm trên các tàu vận tải thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, bộ chuyển đổi này đáp ứng được yêu cầu đặt ra và có tính khả thi cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-09
Chuyên mục
Khoa học - Kỹ thuật