Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU TỪ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG QUA MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG ĐÃ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HIỂN THỊ DỮ LIỆU HẢI ĐỒ ĐIỆN TỬ Tải xuống tải PDF