Quay trở lại chi tiết bài viết Giá trị cộng hưởng từ khuếch tán trong đánh giá đáp ứng sớm hoá trị trước mổ bệnh ung thư vú Tải xuống tải PDF