Liên hệ

tapchidhhs@hoasen.edu.vn

Liên hệ tòa soạn

Từ Như Hưởng
Thư ký tòa soạn
(028).73091991 - Ext 4727
Điện thoại 0909173093

Hỗ trợ liên hệ

Phạm Ngọc Thảo Nguyên
Điện thoại (028).73091991 - Ext 472