Đội ngũ biên tập

Tổng biên tập
Ngô Kim Thanh Thủy
Hội đồng biên tập
GS.TS. Phạm Văn Tất
GS. TS. Nguyễn Đức Khương
GS. TSKH Vũ Quang Mạnh
GS. TS. Nguyễn Quốc Hiến
GS. TS. Nguyễn Hoàng Nhựt
GS. TS. Armin Bruno Wilhelm Kuhr
PGS. TS. Thái Bá Cần
PGS.TS. Võ Thị Ngọc Thúy
PGS. TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt
PGS. TS. Phạm Đình Long
PGS. TS. Nguyễn Duy Thục
PGS. TS. Trần Nam Tiến
TS. Phan Thị Việt Nam
TS. Phùng Thái Minh Trang
TS. Lê Thị Ngọc Tú
TS. Nguyễn Thị Kim
TS. Nguyễn Thị Loan
TS. Lê Đình Phong
TS. Dương Ngọc Dũng
TS. Trịnh Duy Thuyên
TS. Ngô Thị Phương Hồng
TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
TS. KTS. Trần Minh Đức
Thư ký tòa soạn
Từ Như Hưởng
Cán bộ kỹ thuật
Nguyễn Hữu Hoàng
Phạm Ngọc Thảo Nguyên
Cán bộ thiết kế
Trần Đại Đông Hiệp