THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

  • Dương Thị Oanh, Lê Thị Minh Tiến

Tóm tắt

Tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ở phường 4 khoảng 18 tấn/ngày, xã An Phú 5 tấn/ngày. Thành phần chất thải rắn ở phường 4 về hữu cơ là 37-49%, vô cơ là 51-63%; ở xã An Phú chất thải rắn hữu cơ là 58-68%, vô cơ là 32-42%. Lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tương đối cao nhưng việc thu gom chưa triệt để; thiết bị thu gom đã cũ, hư hỏng; xe ép rác chưa chuyên dụng; dụng cụ bảo hộ lao động cho người thu gom rác còn thiếu; thu phí vệ sinh ở các hộ gia đình chưa đầy đủ; phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai; năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, phụ trách môi trường cũng như ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều hạn chế.

Từ khóa: Thực trạng chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn sinh hoạt; Tp.Tuy Hòa

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-25
Chuyên mục
Bài viết