Khảo sát một số chỉ tiêu huyết học và triệu chứng ở chó nhiễm Babesia spp.

  • Lương Huỳnh Việt Thắng
  • Võ Thị Bảo Trân
Từ khóa: Babesia, chó, triệu chứng, huyết học

Tóm tắt

Phân tích một số chỉ tiêu huyết học máu của 106 chó nhiễm Babesia spp. tại trạm xá Thú y trường Đại học Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn chó nhiễm Babesia spp. giảm hồng cầu là dấu hiệu đặc trưng giúp chẩn đoán, xác định chó nhiễm Babesia spp. Số lượng hồng cầu thấp (78,30%), lượng hemoglobin thấp (66,04%) và lượng tiểu cầu giảm (73,58%), bạch cầu tăng (61,32%). Khi đánh giá phần lớn chó nhiễm Babesia spp. có hàm lượng AST, ALT, urea, creatinin đều cao so với mức bình thường. Cụ thể, hàm lượng AST tăng (28,30%) và ALT tăng cao (27,36%), urea tăng cao (33,01%) và creatinin tăng (25,47%). Kết quả nghiên cứu cho thấy, chó bệnh thường có các triệu chứng như: mệt mỏi, giảm ăn; tần số hô hấp và tần số nhịp tim tăng; sốt; niêm mạc nhợt nhạt hoặc hoàng đản; đôi khi có xuất huyết điểm ở niêm mạc miệng và da dưới bụng.

Tác giả

Lương Huỳnh Việt Thắng

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Lương Huỳnh Việt Thắng, ĐT: 0973364646; Email: vietthang.taynguyenuni@gmail.com.

Võ Thị Bảo Trân

Lớp Thú y K20A, Trường Đại học Tây Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-31