Đánh giá kết quả nối niệu quản vào bàng quang trong ghép thận ở người nhận bằng kỹ thuật LICH - GRÉGOIR tại Bệnh Viện Trung Ương Huế

DOI: 10.38103/jcmhch.93.6

 • Nguyễn Kim Tuấn
 • Phan Hữu Quốc Việt
 • Phạm Ngọc Hùng
 • Trần Ngọc Khánh
 • Đặng Ngọc Tuấn Anh
 • Trương Văn Cẩn
 • Trương Minh Tuấn
 • Nguyễn Văn Quốc Anh
 • Hoàng Vương Thắng
 • Lê Văn Hiếu
 • Lê Nguyên Kha
Từ khóa: Ghép thận, Phương pháp Lich - Grégoir

Tóm tắt

Mục đích: Đánh giá kết quả kỹ thuật nối niệu quản vào bàng quang theo Lich - Grégoir trong ghép thận.

Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu và mô tả cắt ngang 1050 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, được phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Trung Ương Huế từ 01/2016 đến 09/2023.

Kết quả: Tuổi 18 - 60 chiếm đến 95,1%, nam chiếm 73,2%. Thời gian cắm niệu quản trung bình là 20,8 ± 6,1 phút. Thời gian trung bình của lưu thông niệu đạo là 5,8 ngày, dẫn lưu ổ mổ là 4,8 ngày và thông JJ là 23,7 ngày. Biến chứng hay gặp nhất sau ghép thận là viêm hẹp niệu quản chiếm 4,1%. Viêm hẹp niệu quản được điều trị nội khoa chiếm 83,7% trường hợp, can thiệp ngoại khoa chiếm 16,3%. 86% các trường hợp viêm hẹp niệu quản xuất hiện trong tháng đầu tiên sau rút thông JJ.

Kết luận: Nối niệu quản vào bàng quang theo Lich - Grégoir trong ghép thận là phương pháp an toàn và hiệu quả và ít biến chứng. Biến chứng hay gặp nhất là hẹp miệng nối niệu quản.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-01
Chuyên mục
Nghiên cứu (Original research)