TỔNG QUAN THỬ NGHIỆM IN VITRO ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO SÀNG LỌC PROBIOTIC LACTOBACILLUS SPP. TIỀM NĂNG

  • Phạm Đình Khôi
  • Trần Quỳnh Hoa
  • Nguyễn Thị Ngọc Nhi
Từ khóa: probiotic, lactobacillus spp., probiotic lactobacillus spp, in vitro

Tóm tắt

Probiotic đã không còn là khái niệm xa lạ đối với nhiều người. Lợi ích từ việc bổ sung probiotic vào thực phẩm, dược phẩm cho con người nói chung hay thức ăn chăn nuôi nói riêng đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu. Quá trình từ một chủng vi sinh vật trở thành một sản phẩm probiotic hiệu quả đòi hỏi trải qua rất nhiều thử nghiệm. Đặc biệt, các thử nghiệm in vitro được xem là khởi đầu cần thiết khi sàng lọc một chủng probiotic tiềm năng. Các thử nghiệm in vitro là tiền đề đánh giá khả năng một chủng có thể được ứng dụng để sản xuất hay không, đồng thời là cung cấp một cơ sở sơ bộ xem xét chủng probiotic phục vụ cho lĩnh vực nào là tối ưu nhất. Probiotic thương mại hiện nay thường có nguồn gốc đơn lẻ hoặc kết hợp nhiều chủng vi khuẩn khác nhau từ các vi khuẩn thuộc chi Lactobacillus, Bacillus, Bifidobacteria,... Trong số đó, được nghiên cứu nhiều nhất là các chủng probiotic Lactobacillus. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào đề cập đến các tiêu chuẩn cụ thể trong sàng lọc in vitro đối với các probiotic Lactobacillus tiềm năng. Ở bài tổng quan này, chúng tôi tập trung vào việc phân tích và tổng hợp các thử nghiệm in vitro trong sàng lọc probiotic Lactobacillus từ các công trình nghiên cứu gần đây, nhằm đưa ra một báo cáo chi tiết về các tiêu chuẩn cần thiết và phương pháp cụ thể khi thử nghiệm in vitro áp dụng cho việc chọn lọc chủng Lactobacillus có tiềm năng sản xuất probiotic.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-21
Chuyên mục
Bài viết