Phân tích khả năng sinh lợi của các công ty cổ phần kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: phân tích khả năng sinh lợi, công ty cổ phần, kinh doanh bất động sản, năng lực tài chính

Tóm tắt

Phân tích khả năng sinh lợi (KNSL) là nội dung quan trọng trong phân tích tài chính của các doanh nghiệp (DN). Thông qua các chỉ tiêu ROI, ROA, ROE đánh giá sức sinh lợi kinh tế của vốn và tài sản trong hoạt động kinh doanh. Các công ty cổ phần (CTCP) kinh doanh bất động sản (BĐS) của Việt Nam trong thời gian qua bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới và dịch Covid-19. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 2020 - 2022, có xu hướng giảm và năng lực tài chính của các công ty rất khác nhau. Bài viết của tác giả đi nghiên cứu về KNSL của 3 CTCP kinh doanh BĐS có quy mô và thương hiệu đã niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông qua phân tích KNSL của vốn và tài sản trong mối quan hệ với đòn bẩy tài chính, nhóm tác giả đưa ra các khuyến cáo về các giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho những DN này trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21
Chuyên mục
Bài viết