Áp dụng phương pháp tập hợp chi phí theo hoạt động ABC tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: phương pháp tập hợp chi phí theo hoạt động, ABC, doanh nghiệp.

Tóm tắt

Phương pháp tập hợp chi phí theo hoạt động ABC được coi là phương pháp ưu việt, giúp doanh nghiệp (DN) tăng hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh. Trên địa bàn TP. HN, với số lượng khoảng gần 360.000 DN đa dạng về quy mô, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, thì việc nghiên cứu khả năng áp dụng phương pháp ABC vào các DN là vô cùng cần thiết. Bài viết này nhằm mục đích khái quát về phương pháp ABC, đặc điểm của các DN trên địa bàn TP. HN và những nhân tố có thể ảnh hưởng đến khả năng áp dụng phương pháp ABC tại các DN này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-21
Chuyên mục
Bài viết