Cắt khối thân đuôi tụy - lách xuôi dòng triệt căn: thông báo lâm sàng và điểm lại y văn

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.121.02

  • Nguyễn Thành Khiêm
  • Đỗ Hải Đăng
  • Trịnh Hồng Sơn
  • Nguyễn Hàm Hội
  • Lại Thanh Tùng
  • Lương Tuấn Hiệp
  • Nguyễn Thị Lan
  • Lê Văn Duy
  • Đặng Kim Khuê
  • Nguyễn Ngọc Hùng
Từ khóa: RAMPS, ung thư tụy

Tóm tắt

Ung thư tụy là một trong những ung thư đường tiêu hóa có tính chất ác tính nhất. Phẫu thuật được coi là phương pháp triệt căn duy nhất trong ung thư tụy nói chung và ung thư thân đuôi tụy nói riêng. Phẫu thuật cắt khối thân đuôi tụy – lách xuôi dòng triệt căn (RAMPS) là một kĩ thuật mới với khả năng nạo vét hạch và phẫu tích u tốt hơn phương pháp cắt thân đuôi tụy thông thường. Chúng tôi xin báo cáo 2 trường hợp ung thư biểu mô tuyến vùng thân đuôi tụy được phẫu thuật theo phương pháp RAMPS. Nhìn chung, đây là phương pháp an toàn và hiệu quả, cần được nghiên cứu ứng dụng vào thực hành lâm sàng nhằm nâng cao khả năng nạo vét hạch và thời gian sống thêm cho bệnh nhân ung thư thân đuôi tụy.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT