Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh nhân nhồi máu não cấp sau 6 giờ bằng lấy huyết khối cơ học tại bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.121.04

  • Trần Anh Tuấn
Từ khóa: Nhồi máu não cấp sau 6 giờ, lấy huyết khối cơ học

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả của phương pháp lấy huyết khối cơ học được áp dụng ở bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc mạch lớn sau khởi phát 6 giờ.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu ở 17 bệnh nhân bị nhồi máu não do tắc động mạch lớn sau khởi phát 6 giờ được điều trị lấy huyết khối cơ học tại Bệnh viện Bạch Mai từ 01/01/2019 đến 31/12//2019.

Kết quả: 17 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn của nghiên cứu (Tuổi trung bình là 66,2, tỉ lệ nam giới là 58,8%). Tỉ lệ tái thông thành công (TICI 2B-3) là 88,2%, tỉ lệ có kết quả hồi phục tốt (Modified Rankin Scale 0–2) đạt 47,0%, tỉ lệ chảy máu não là 47,1% trong đó hơn 40% không có triệu chứng, tỉ lệ tử vong là 17,6%.

Kết luận: Phương pháp can thiệp lấy huyết khối cơ học ở bệnh nhân nhồi máu não khởi phát sau 6 giờ có thể áp dụng cho một số bệnh nhân mà vùng tổn thương lõi còn trong giới hạn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT