Đánh giá kết quả phẫu thuật bơm cement bệnh nhân xẹp đa tầng thân đốt sống ngực – thắt lưng do loãng xương

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.121.05

  • Hoàng Gia Du
  • Lê Đăng Tân
  • Nguyễn Văn Trung
  • Vũ Xuân Phước
  • Nguyễn Đức Hoàng
Từ khóa: Bơm cement đa tầng thân đốt sống, xẹp đốt sống do loãng xương

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá hiệu quả và tính anh toàn của bơm cement đa tầng thân đốt sống (nhiều hơn 2 đốt sống) trong điều trị xẹp đốt sống do loãng xương.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng trên một nhóm bệnh nhân, so sánh trước và sau phẫu thuật được thực hiện trên 19 bệnh nhân được chẩn đoán xẹp đốt sống do loãng xương đã được phẫu thuật để bơm cement đa tầng thân đốt sống. Đánh giá mức độ đau bằng thang điểm VAS và đánh giá rò cement bằng phim xquang thường quy, thời gian theo dõi trung bình là 227 ngày.

Kết quả: Nhóm nghiên cứu gồm 17 bệnh nhân nữ, hai bệnh nhân nam trong độ tuổi từ 23 đến 86 tuổi, tuổi trung bình là 66,2 tuổi. Chúng tôi đã bơm cement vào 75 đốt sống trên 19 bệnh nhân (bơm 3 đốt ở 8 bệnh nhân, 4 đốt ở 5 bệnh nhân, 5 đốt ở 5 bệnh nhân, 6 đốt ở 1 bệnh nhân). Cement rò ra ngoài không có triệu chứng ở 11 bệnh nhân (57,9%). Sự giảm đau có ý nghĩa ngay sau phẫu thuật ở 18 bệnh nhân (94,7%).

Kết luận: Bơm cement đa tầng thân đốt sống trong điều trị xẹp đốt sống do loãng xương là một kỹ thuật an toàn, giảm đau tốt và cải thiện tình trạng bệnh của bệnh nhân mà không gây các biến chứng đáng kể. Phương pháp này rất hiệu quả cho phép bệnh nhân quay trở lại vận động nhanh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT