Kết quả bước đầu can thiệp xuôi dòng qua da trong điều trị giãn tĩnh mạch dạ dày trên bệnh nhân xơ gan

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.121.10

  • Trịnh Hà Châu
  • Phạm Quang Sơn
  • Đỗ Đăng Tân
  • Lê Đức Thọ
  • Lê Văn Khảng
  • Vũ Đăng Lưu
Từ khóa: Búi giãn tĩnh mạch phình vị, nút tắc xuôi dòng, nút tắc ngược dòng, shunt vị thận

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu trong nút tắc búi giãn TMPV qua đường xuôi dòng trên bệnh nhân xơ gan có xuất huyết tiêu hóa.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 7 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán xơ gan có xuất huyết tiêu hóa do vỡ búi giãn TMPV từ tháng 06/2020 đến tháng 03/2021 được can thiệp nút tắc búi giãn xuôi dòng. Bệnh nhân được đánh giá tình trạng búi giãn trên nội soi, cắt lớp vi tính đa dãy (CLVT /MSCT) trước can thiệp, đánh giá hiệu quả ngay sau can thiệp trên hình ảnh chụp mạch số hoá xoá nền DSA (Digital Subtraction Angiography) và cải thiện trên lâm sàng.

Kết quả: 7 BN với chẩn đoán xơ gan có xuất huyết tiêu hóa do vỡ búi giãn TMPV được can thiệp xuôi dòng qua da, trong đó có 02 BN được can thiệp kết hợp cả 2 phương pháp nút tắc ngược dòng với hỗ trợ của dù nút mạch - PARTO (Plugassisted Retrograde Transvernous Obliteration) và xuôi dòng ATO (Antegrade Transvernous Obliteration). Kết quả tất cả các nhánh nuôi đều được nút tắc trên hình ảnh DSA, không có trường hợp nào xuất huyết tiêu hóa cấp trong vòng 3 ngày sau can thiệp. Không có trường hợp nào xuất huyết tiêu hóa tái phát, đều xuất viện sau 7 ngày. Có 3 BN đi khám lại sau 1 tháng, 3 tháng được nội soi và chụp MSCT cho thấy giảm tình trạng giãn TMPV, không còn xuất huyết tiêu hóa.

Kết luận: Can thiệp xuôi dòng là phương pháp hiệu quả ở những bệnh nhân có giãn vỡ TMPV nhưng không có shunt vị thận hoặc shunt vị thận biến đổi không thể thực hiện đơn thuần kỹ thuật ngược dòng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT