Thừa cân, béo phì và kiến thức về thừa cân, béo phì của học sinh lớp 4, 5 tại hai trường tiểu học, thành phố Bắc Giang năm 2020

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.121.12

  • Nguyễn Xuân Phương
  • Trịnh Bảo Ngọc
Từ khóa: Thừa cân, béo phì, kiến thức, trẻ tiểu học, Bắc Giang

Tóm tắt

Mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ thừa cân (TC), béo phì (BP) ở học sinh lớp 4 và 5 tại hai trường tiểu học, thành phố Bắc Giang năm 2020; 2. Mô tả kiến thức về TC, BP ở trẻ lớp 4 và 5 tại hai trường tiểu học, thành phố Bắc Giang năm 2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Học sinh lớp 4, 5 đang học ở các trường tiểu học Võ Thị Sáu và trường tiểu học Ngô Sỹ Liên tại TP. Bắc Giang; nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Chỉ số BMI trung bình của trẻ là 17,4 ± 2,0 kg/ m2, tỷ lệ trẻ bị thừa cân, béo phì là 18,0%. Tỷ lệ trẻ có kiến thức về khái niệm thừa cân, béo phì tốt đạt 71,8% và 28,2% chưa tốt. 83,8% trẻ có kiến thức về nguyên nhân thừa cân béo phì tốt, 81% trẻ có kiến thức về tác hại của thừa cân, béo phì tốt và 79,5% trẻ có kiến thức về cách phòng chống thừa cân, béo phì tốt.

Kết luận: Nguy cơ thừa cân, béo phì tăng gấp 5,1 lần (95%CI=0,1-0,3) ở trẻ có kiến thức chung về thừa cân, béo phì chưa tốt. Việc giáo dục cho trẻ có được kiến thức cơ bản tốt để có được nhận thức và hành vi đúng đắn nhằm mục đích phòng chống thừa cân, béo phì là vô cùng cần thiết.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT