Vai trò của siêu âm tim 3D qua thực quản trong đánh giá can-xi hoá van động mạch chủ có đối chiếu với chụp cắt lớp vi tính 256 dãy ở các bệnh nhân hẹp van động mạch chủ có chỉ định thay van

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.121.03

  • Nguyễn Thị Thu Hoài
  • Nguyễn Quang Tuấn
Từ khóa: Siêu âm tim 3D qua thực quản, can-xi hoá van động mạch chủ

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu mối tương quan giữa mức độ can-xi hoá van ĐMC trên siêu âm tim 3D qua thực quản (SATQTQ3D) với điểm can-xi hoá van ĐMC trên MSCT ở các bệnh nhân hẹp van ĐMC có chỉ định thay van.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang. Từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020, các bệnh nhân được chẩn đoán hẹp van ĐMC có chỉ định thay van được siêu âm tim qua thành ngực và SATQTQ3D và được chụp MSCT 256 dãy để đánh giá động mạch vành và bộ máy van ĐMC trước phẫu thuật.

Kết quả: Có 43 bệnh nhân được nghiên cứu, nam 67,4%, nữ 32,6%, tuổi 63,6±19,4, chỉ số diện tích van ĐMC 0,52±0,27cm2/m2, vận tốc tối đa qua van 4,3±0,6m/s, chênh áp trung bình qua van 43,9±12,3mmHg. Điểm can-xi hoá trên SATQTQ3D của vòng van là 7,3±1,4, của các lá van là 7,4±1,1, của các mép van là 7,9±1,2. Bán kính nốt can-xi hoá là 1,9±1,5 mm, độ dài theo chiều chu vi là 5,3±2,9mm, 5/43 bệnh nhân (11,6%) có nốt can-xi hoá lồi vào trong đường ra thất trái. Có mối tương quan tuyến tính thuận chặt giữa điểm can-xi hoá vòng van trên SATQTQ3D với chụp MSCT (r=0,61, p<0,001), có mối tương quan tuyến tính thuận mức độ vừa giữa điểm canxi hoá lá van, điểm can xi hoá mép van trên SATQTQ3D với chụp MSCT (tương ứng r=0,48, p<0,001 và r=0,51, p<0,001).

Kết luận: SATQTQ3D có thể giúp đánh giá vị trí, kích thước can-xi hoá, độ lồi của nốt can-xi hoá vào đường ra thất trái. Có mối tương quan tuyến tính thuận từ chặt đến vừa giữa điểm can-xi hoá vòng van, điểm can-xi hoá lá van, điểm can xi hoá mép van trên SATQTQ3D với chụp MSCT.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT